PG Student Details

 

                                                              Sr. No. Course Name
A Ayurved Samhita
B Rachana Sharir
C Kriya Sharir
D Rog Nidan
E Rasashastra
F Shalya Tantra ( Samanya)
G Shalyakya
H Kayachikitsa
I Streeroga & Prasutitantra
J Panchakarma
K Sandyaharan
L Balrog


Sr. No.

Details

PDF file

1

PG Category wise merit list 2019-20

Click Here

2

PG Category wise merit list 2018-19

Click Here