Health Camp

 

Sr. No.

Nature of the Camp

Date

Place

General/Specific Disease

Number of Patients

1

Shram Sanskar;Aryog Shiber

03.01.2018

Digrag

SPECIFIC

87

2

J.P.Shala NO.18

10.01.2018

Ashta

Genaral

40

3

Hon. Shri Annasaheb Dange College of Engeniring

20.01.2018

Ashta

Genaral

954

4

Shree A.B.Patil

30.01.2018

Sangali

Genaral

387

5

Blood Donat Camp

06.02.2018

Ashta

Genaral

90

6

shri haribhu mahanver vidyalaya karandwadi

12.02.2018

karandwadi

Genaral

87

7

Someswar Mandir Nagaon

13.02.2018

Nagaon

Genaral

80

8

Jagathik Womanʹs Day / Cancer Tapasani Shibhir

2/3.to8/3/18

Ashta

Genaral

36

9

jholebhi Vasahat Ashta sarv rog tapashani shibhir

01.04.2018

Ashta

Genaral

87

10

mahatma Gandhi Housing Sosacity Ashta

07.04.2018

Ashta

Ganaral

128

11

Mofat Netra Tapasani physiotherapy

16.4to18/4/

Ashta D.H

GANERAL

64

12

Mofat Netra & Strirog Tapasani Shiber

23/4to24/4

Ashta. D.H

GANERAL

20

13

Mofat Dant Tapasani Shiber

24/4to28/4

Ashta.D.H

GANERAL

77

16

Bapuso Shinde Trust Ashta

09-06-2018

Ashta

Genaral

133

17

Shalya Netra Tapasani Shiber

13-06-2018

Dhavali

Ganeral

51

18

Falkewadi Arogya

19.06.2018

Falkewadi

Genaral

73

19

Sarverog Tapasani Shiber

05.07.2018

Nagaon

Genaral

69

20

 Jaints Group Off Ashta

10.07.2018

Ashta

Opth

67

22

Bavachi

14.07.2018

Bavachi

Opth

34

23

Dudhagaon Aroyga Shiber

04.08.2018

Dudhgaon

Genaral

87

24

Mardwadi Arogya Shber

08.08.2018

Mardwad

Genaral

177

25

Isalampur petrol pump

16.08.2018

Islampur

Genaral

64

26

Ghotkhand Aroyga Shiber

20.08.2018

Ghotkhandi

Genaral

114

27

Yadinapani Arogya Shiber

25.08.2018

Yadinapani

Genaral

203

28

tandulvadi Aarog shibhir

31.08.2018

Tandulwadi

Genaral

106

29

Kanrandhwadi Aarog shibhir

12.09.2018

Kanrandwadi

Genaral

61

30

Mirajwadi Aarog Shibhir

14.09.2018

Mirajwadi

Genaral

156

31

Gharpoch Ayrogya Tapasani Shiber

17-09-2018

Kanegaon

Genaral

91

32

Shimburaje Ganesh Uchaya Mandal Ashta

17-09-2018

Ashta

Genaral

100

33

Gharpoch Ayrogya Tapasani Shiber

18-09-2018

Kanegaon

SPECIFIC

131

34

Gharpoch Ayrogya Tapasani Shiber

19-09-2018

Kanegaon

SPECIFIC

102

35

Gharpoch Ayrogya Tapasani Shiber

20-09-2018

Kanegaon

SPECIFIC

138

36

Sarvrog Tapasani Shiber Ankalkhop

27-09-2018

ANKALKHOP

Genaral

180

37

Vashi Aarog Shibhir

02.10.2019

Vashi

Genaral

212

38

Sarverog Ttapasani Shiber Nagthane

06-10-2018

Nagthane

Genaral

52

39

Ayakvira Ganesh Mandal Ashta  Saravrog Tapasani Shiber

22-11-2018

Ashta

Genaral

190

40

BoneMineral Density Shiber

29-11-2018

Ashta

Genaral

103

41

A-1-Hall Ashta Sarevrog Tapasani Shiber

27-11-2018

Ashta

Genaral

52

42

Baj Sarverog TAPASANI Shiber

08-12-2018

Baj

Ganeral

279

43

Misalwadi [Ashta] Arogya TAPASANI Shiber

11-12-2018

Misalwadi-Ashta

Genaral

180

44

Bai Sarvrog Tapasani Shiber

15-12-2018

Baj-Kavthamanka

Genaral

207

45

Baij Sarvrog  Tapasani Shiber

22-12-2018

Baj -Kavthaman.

Genaral

205

46

Twacharog Ayorog Tapasani D.H ashta

1to31-12-18

Ashta

Genaral

150