Hospital Staff

Sr No.NameQualificationDesignation
1 Vd. Satyendra Narayan Harihar Prasad OjhaM.D. Ph.D (Kayachikitsa)Superintendent
2 Vda. Vijaymala Satish ChoguleM.D. (Kayachikitsa)Dept. Superintendent
3 Vd. Parag Narayan DeshmukheM.D. (Kayachikitsa)Consultant
4 Vda. Smita Vitthal LokhandeM.D. (Kayachikitsa)Consultant
5 Vd. Dattatraya Sampat NikamM.D. (Kayachikitsa)Consultant
6 Vda. Rupali Ramdas PatilM.D. (Kayachikitsa)Consultant
7 Vda. Varsha Sadashiv KhotM.D. (Kayachikitsa)Consultant
8 Vd. Sushant Tanaji KanaseM.D. (Kayachikitsa)Consultant
9 Vd. Suresh Shrimant WaghM.S. (Shalakya Tantra)Consultant
10 Vd. Monish Manohar RangateM.S. (Shalakaya Tantra)Consultant
11 Vd. Jayvant Vasant KharatM.S. (Shalakaya Tantra)Consultant
12 Vda. Pornima Vijay FasaleM.S. (Shalakaya Tantra)Consultant
13 Vd. Jagdish Khandu MirajkarM.S. (Shalakaya Tantra)Consultant
14 Vda. Anjali Dinesh KamatB.A.M.SConsultant
15 Vd. Nareshkumar Keshav BabarM.D. (Kaumarbhritya)Consultant
16 Vd. Abhijit Jambukumar BharamgondaM.D. (Kaumarbhritya)Consultant
17 Vda. Reshma Prakash DhereM.D. (Kayachikitsa)Consultant
18 Vd. Rohit Rajendra NatekarM.D. (Kaumarbhritya)Consultant
19 Vd. Sachin Jagnnath PatilM.S. (Prasuti Avum Strirog)Consultant
20 Vd. Dilip Vitthal KatareM.S. (Prasuti Avum Strirog)Consultant
21 Vda. Radha Harshad PhadnisM.S. (Prasuti Avum Strirog)Consultant
22 Vd. Tinku-Ganesh Prabhu KhalacheM.S. (Prasuti Avum Strirog)Consultant
23 Vda. Pradnya Dileep TareM.S. (Prasuti Avum Strirog)Consultant
24 Vda. Sayali Vijaykumar PashteM.S. (Prasuti Avum Strirog)Consultant
25 Vda. Alakhanda Damodar KulkarniM.D (Kayachikitsa)Consultant
26 Vd. Amol Ajit PatilM.D. (Panchkarma)Consultant
27 Vda. Archana Suhas WadkarM.D. (Panchkarma)Consultant
28 Vda. Aparna Abhinandan AdmutheM.D. (Panchkarma)Consultant
29 Vd. Jayant Chandrakant MarpallikarM.D. (Panchkarma)Consultant
30 Vd. Prashant Dagadu DateM.S. (Shalya Tantra)Consultant
31 Vd. Manoj Vilas PatilM.S. (Shalya Tantra)Consultant
32 Vd. Akabar Ramjankhan WalandkarM.S. (Shalya Tantra)Consultant
33 Vd. Vijay Sarjerao DangeM.S. (Shalya Tantra)Consultant
34 Vd. Sushant Rajaram JagdaleM.S. (Shalya Tantra)Consultant
35 Vda. Priyadarshani Vijay HanjeM.S. (Shalya Tantra)Consultant
36 Vd. Nitin Balakrishna TatpujeM.D. (Kayachikitsa)Consultant
37 Vda. Ashwini Appaso KhotM.D. (Swasthavritta)Consultant
38 Vda. Hemalata Shrishail KoreM.D. (Swasthavritta)Consultant
39 Vd. Appa Anna KatareB.A.M.SE.M.O
40 Vd. Sarvesh Suhas SomanB.A.M.SE.M.O
41 Vd. Dipak Narayan SuryawanshiB.A.M.SR.M.O
42 Vd. Pankaj Prakash ShahB.A.M.SR.M.O
43 Vda. Sanjivani Dilip KatareB.A.M.SR.M.O
44 Vda. Megha Amit PethkarB.A.M.SR.M.O.
45 Vd. Riyaj Kasam PatelB.A.M.SR.S.O
46 Vda. Poonam Laxman PowarB.A.M.SR.S.O
47 Vda. Ashwini Pandit AwateM.D.R.S.O
48 Vda. Prachi Bhalchandra PuranikB.A.M.SR.S.O
49 Vd. Manjushri Pravin KoliB.A.M.SM.O
50 Vishal Vijaykant KambleBsc. NursingMatron
51 Prarthana Ramesh VareG.N.MAsst. Matron
52 Maheshwar Shrikant JoshiG.N.MAsst. Matron
53 Supriya Sikandar KasabeG.N.MStaff Nurse
54 Sandesh Ramesh VareG.N.MStaff Nurse Male
55 Vanita Gautam KambleA.N.MStaff Nurse
56 Ankita Sanjay LondheA.N.MStaff Nurse
57 Moreshwer Shrikant JoshiA.N.MStaff Nurse
58 Priyanka David LondheA.N.MStaff Nurse
59 Smita Balaso GhasteA.N.MStaff Nurse
60 Swati Shankar MaliA.N.MStaff Nurse
61 Ashwin Pravin PakhareA.N.MStaff Nurse
62 Rahel Suresh GaikwadG.N.MStaff Nurse
63 Suwarta Hindurao BhandariA.N.MStaff Nurse
64 Nilofar Jamkal AwateA.N.MStaff Nurse
65 Mumtaj Mehboob JahagirdarA.N.MStaff Nurse
66 Vandana Babaso ManeA.N.MStaff Nurse
67 Ujwala Vilas ShejulA.N.M.Staff Nurse
68 Varsha Manik TomakeA.N.MStaff Nurse
69 Neeta Shivaji DabadeA.N.MStaff Nurse
70 Priyanka Ashok PetareA.N.MStaff Nurse
71 Archana Dipak PatilA.N.M.Staff Nurse
72 Rohini Sunil PandhareA.N.MStaff Nurse
73 Rupali Chadrakant TomakeA.N.MStaff Nurse
74 Kavita Sambhaji MaskeA.N.MStaff Nurse
75 Neha Sanjay ChavanBSc. NursingStaff Nurse
76 Sanjay Mura Gavade7thWardboy
77 Amol Vilas Maske10thWardboy
78 Prashant Pandurang Ware10thWardboy
79 Santosh Ananda Gavade10thWardboy
80 Nikita Devanand Kamble11thAya
81 Subhangi Uttam Parase4thAya
82 Jayshri Pandurang Khandare8thAya
83 Bebi Kanif Pol2ndAya
84 Rani Maruti Gaikwad2ndAya
85 Nirmala Simon Kamble8thAya
86 Vanita Vishnu Thorat6thAya
87 Poonam Kishor Vaghamare5thAya
88 Akkatai Mahadev Kamble4thAya
89 Neeta Anil More4thAya
90 Laxmi Arvind Pol2thAya
91 Daya Arun Ghasthe6thAya
92 Sunita Sarjerao Londhe5thAya
93 Suryakant Anandrao PatilD.PharmPharmacist
94 Vd. Mahesh Prabhakar InamdarM.D.Pharmacy Manager
95 Krutika Anil GhasteB. PharmPharmacist
96 Mahavir Paygonda PatilB. PharmPharmacist
97 Vaibhav Dinkar KumbharB.PharmPharmacist
98 Pushpa Appasaheb Shinde8thDresser
99 Mangal Rangrao Pawar10thDresser
100 Rajaram Sadashiv ShidB.A.Store Keeper
101 Vaishali Vijay FasaleB.A.Sr. Clerk
102 Dattatray Nana NalawadeB.A.Clerk
103 Ravindra Bapu KuraneB.AClerk
104 Seema Privan TomakeB.A.Clerk
105 Ujwala Sudhir Jadhav12thClerk
106 Komal Ashok HakeM.B.AClerk
107 Jyoti Dhannajay GrampadhgeB.ComClerk
108 Dhanshri Vasant Chougule13thClerk
109 Sunita Rajaram ShirtodeM.ComClerk
110 Sachin Vilas Kale12thDarkroom Attendant
111 Vilas Yashwant PatilB.ComOT. Attendant
112 Dr. Satish Mahadev ParajepeM.B.B.SMedicine Specialist
113 Dr. Sujay Manohar KabadeM.S. M.B.B.SSurgical Specialist
114 Dr. Rahul Ramhari SangolkarM.B.B.S D.N.BObstetrician and Gyanecologist
115 Dr. Babanrao Nivratti PatilM.B.B.S D.AAnaesthesiologist
116 Dr. Suraj Suresh PatilM.D.Pediatrician
117 Dr. Dharmendra Dattatrya PatilM.B.B.S. D.M.R.ERediologist
118 Dr. Sumit Subarao GavadeB.D.SDentist
119 Atul Dilip WareX-Ray Tech.X-Ray Tech.
120 Dr. Sachin Hanmant TandaleB.P.TH.Physiotherapist
121 Dr. Kaiyyum Mohamadashafi PirjadaB.P.TH.Physiotherapist
122 Vd. Pooja Ajit AmbekarB.A.M.SClinical Registrar
123 Vd. Snehal Shivaji KambleB.A.M.SClinical Registrar
124 Vd. Pratiksha Gopal KolekarB.A.M.S.Clinical Registrar
125 Vd. Prasad Bhalchandra DixitB.A.M.S.Clinical Registrar
126 Vd. Ashlesha Sadashiv GaikawadB.A.M.S.Clinical Registrar
127 Vd. Datta Tulshiram MusandeB.A.M.S.Clinical Registrar
128 Vd. Priyanka Sudhir LokhandeB.A.M.S.Clinical Registrar
129 Vd. Charuta Diliprao PiparewarB.A.M.S.Clinical Registrar
130 Vd. Munja Dasharath RangireB.A.M.S.Clinical Registrar
131 Vd. Pravin Ramchandra ThambareB.A.M.S.Clinical Registrar
132 Vd. Snehal Anil HakeB.A.M.SClinical Registrar
133 Vd. Prithviraj Maryappa JadhavB.A.M.S.Clinical Registrar
134 Vd. Akash Narendra SangwalB.A.M.S.Clinical Registrar
135 Vd. Sneha Bhagwat BadeB.A.M.S.Clinical Registrar
136 Vd. Minal Javahar LigadeB.A.M.S.Registrar
137 Vd. Sonal Bhagwan PandavB.A.M.S.Registrar
138 Vd. Pratiksha Balaso KhandekarB.A.M.S.Registrar
139 Vd.Vishnu Pralhadrao JagtapB.A.M.S.Registrar
140 Vda. Priyanka Shivajirao AmbureB.A.M.S.Registrar
141 Vd.Pratima Prafulla MohiteB.A.M.S.Registrar
142 Vd. Pooja Anil KumbhakarnB.A.M.S.Registrar
143 Vd. Poonam Siraram ArjunB.A.M.S.Registrar
144 Vd. Vasudha Prakash KhatakeB.A.M.S.Registrar
145 Vd. Jayasing Arjun KalokheB.A.M.S.H.O. Panchkarm
146 Chandrakala Shankar ChavanA.N.MPanchkarm Nurse
147 Ketan Mahadev Todkar12thP.K. Asist Male
148 Vinayak Prabhakar Shekhar12thP.K. Asist. Male
149 Swati Torappa Kamble10thP.K. Asist Female
150 Jyoti Ramesh Lohar10thP.K. Asist Female
151 Sushant Dnyandeo GhorpadeB.A B.PEDYoga Teacher
152 Sanket Balasaheb Bhosale12th ScienceOT. Attendant
153 Soniya Mahesh KumbharANMOT Nurse
154 Upasana Shamon GaikwadG.N.MMid Wife
155 Ashwini Ashok SutarM.S.C. Micro. BioMicrobiologist
156 Kalyani Rajendra GavaliD.M.L.T.Lab Tech.
157 Vrundavani Vijayrao PatilD.M.L.T.Lab Tech.
158 Pravin Mansingrao PatilB.A.Lab Tech.
159 Ashwini Chandrakant ShindeB.A.Pharmacy Attendant
160 Jayashri Jagnnath Atugade10thWorker
161 Rajashree Raghunath Atugade10thWorker
162 Ajit Kumar Mane10thWorker
163 Indrajeet Limbaji NagareM.S.CAnalytical Chemist
164 Suchita Shashikant JagdaleB. Pharma M.B.APharmacogonosist
165 Parsad Shantinath BaganeM. PharmaPharmacologist
166 Ramchandra Bandu PejeB.ScBiochemist
167 Ulhas Pandurang Varane8thGardner
168 Jitendra Shashikant KambleB.A.Watchman
169 Umesh Shivaji GhabakB.ComWatchman
170 Mukesh Baburao Yadhav10thWatchman
171 Ranjana Dishod Waghmare5thSweeper
172 Sunil Ranga Javale8thSweeper
173 Kisan Vasant Javale2thSweeper
174 Anukush Rangrao Javale2thSweeper
175 Vaibhav Airvand ShindeITIElectrician
176 Vikas Balasaheb Patil10thPlumber
177 Chanchal Anil Ghaste10thKitchen Attendant
178 Mangal Vitthal Avghade5thKitchen Attendant
179 Sandhya Chandrakant Falke8thKitchen Attendant
180 Jayashri Dipak Pol5thKitchen Attendant
181 Anil Jaysing Basugade12thLaundry Man/ Washer
182 Gorkh Ramchandra Shinde10thLaundry Man/ Washer
183 Pradeepkumar Shivaji Jadhav10thDriver
184 Uday Vitthal Anuse10thDriver
185 Omkar Uttam Dange10thDriver
186 Abhijeet Dinkar ThoratD.E.EP.R.O
187 Aliasgar Niruddhin Mulla12thBone Setter
188 Siddhanath Hambirrao MadaneB.A.P.R.O
189 Vidhya Shivkumar Habale12thMasseur
190 Dipak Balasaheb Chougule12thMasseur
191 Dr. Rohit Shivaji KadamM.D. PathologistPathologist
192 Dr. Amit Ashok PawarMBBS. DOMSOpthalmologist
193 Vijay Prakash PatilITIElectrician