Hospital Staff

Sr No.NameQualificationDesignation
1 VD. SATYENDRA NARAYAN HARIHAR PRASAD OJHAM.D. Ph.DSUPERINTENDENT
2 VD. VIJAYMALA SATISH CHOGULEM.D.DEPT. SUPERITENDENT
3 VD. PARAG NARAYAN DESHMUKHEM.D.CONSULTANT
4 VD. SMITA VITTHAL LOKHANDEM.D.CONSULTANT
5 VD.DATTATRAYA SAMPAT NIKAMM.D.CONSULTANT
6 VD. RUPALI RAMDAS PATILM.D.CONSULTANT
7 VD. VARSHA SADASHIV KHOTM.D.CONSULTANT
8 VD. SUSHANT TANAJI KANSEM.D.CONSULTANT
9 VD. SURESH SHRIMANT WAGHMDCONSULTANT
10 VD. ANNASAHEB RAVSAHEB PATILM.D.CONSULTANT
11 VD. MONISH MANOHAR RANGATEM.D.CONSULTANT
12 VD.JAYWANT VASANT KHARATM.D.CONSULTANT
13 VD. PORNIMA VIJAY FASALEM.D.CONSULTANT
14 VDA. ANJALI DINESH KAMATM.D.CONSULTANT
15 VD. NARESHKUMAR KESHAV BABARM.D.CONSULTANT
16 VD. ABHIJIEET JAMBUKUMAR BHARAMGONDAM.D.CONSULTANT
17 VD. VISHAL PRAKASH BHANDARIM.D.CONSULTANT
18 VD. RESHMA PRAKESH DHAREM.D.CONSULTANT
19 VD. SACHIN JAGANNATH PATILM.S.CONSULTANT
20 VD. DILIP VITTHAL KATAREM.S.CONSULTANT
21 VD. TINKU-GANESH PRABHU KHALACHEM.S.CONSULTANT
22 VD. RADHA HARSHAD PHADNISM.S.CONSULTANT
23 VD. ASHWINI SARJERAO BHANDLWALKARM.S.CONSULTANT
24 VD. PRANDYA DILIP TAREM.S.CONSULTANT
25 VD. ALAKNADHA DAMODAR KULKARNIM.D.CONSULTANT
26 VD. AMOL AJIT PATILM.D.CONSULTANT
27 VD. ARACHNA SUHAS WADKARM.D.CONSULTANT
28 VDA. APARNA ABHINANDAN ADMUTHEMDCONSULTANT
29 VD. JAYANT CHANDRAKANT MARPALLIKARM.D.CONSULTANT
30 VD. PRASHANT DAGADU DATEM.S.CONSULTANT
31 VD. MANOJ VILAS PATILM.S.CONSULTANT
32 VD. AKBAR RAMJAN WALANDKARM.S.CONSULTANT
33 VD. VIJAY SARJERAO DANGEM.S.CONSULTANT
34 VD. VIJAY DILIPRAO PATILM.S.CONSULTANT
35 VD. NITIN BALKRISHNA TATPUJEM.D.CONSULTANT
36 VD. INDRAJEET RAMESH PATILM.D.CONSULTANT
37 VD. ASHWINI APPASO KHOTM.D.CONSULTANT
38 VD. APPA ANNA KATAREB.A.M.SE.M.O
39 VD. SARVESH SUHAS SOMANB.A.M.SE.M.O
40 VD. VIJAYKUMAR ANNAYYA SWAMIB.A.M.SR.M.O
41 VD. PANKAJ PRAKASH SHAHB.A.M.SR.M.O
42 VDA. ADITI TUSHAR KANASEM.D.R.M.O
43 VD. SANJIVANI DILIP KATAREB.A.M.SR.M.O
44 VD. PRANALI PRASAD DOUNDEBAMSR.M.O
45 VD. RIYAJ KASAM PATELB.A.M.SR.S.O
46 VDA. POONAM LAXMAN POWARB.A.M.SR.S.O
47 VD. VANADANA MAHAVIR HOREB.A.M.SR.S.O
48 VD. KAJAL ARUN GAIKWADB.A.M.SR.S.O
49 VD. DIPAK SAYAJI PATILB.A.M.SR.S.O
50 VD. ABHISHEK ARUN GAIKWADB.A.M.SM.O
51 VISHAL VIJAYKANT KAMBLEBsc. NursingMATRON
52 HAJARATUMAR NAJIR AHAMAD BHAVIKATTIBsc. NursingASST. MATRON
53 PRIYA NILESH LONDHEG.N.MASST. MATRON
54 MAHESHWAR SHRIKANT JOSHIG.N.MASST. MATRON
55 PRARTHANA RAMESH VAREG.N.MASST. MATRON
56 SUPRIYA SIKANDAR KASABEG.N.MSTAFF NURSE
57 SANDESH RAMESH VAREG.N.MSTAFF NURSE MALE
58 VARSHA SURESH KAMBLEA.N.MSTAFF NURSE
59 ANKITA SANJAY LONDHEA.N.MSTAFF NURSE
60 MORESHWER SHRIKANT JOSHIA.N.MSTAFF NURSE
61 PRIYANKA DAVID LONDHEA.N.MSTAFF NURSE
62 SMITA BALASO GHASTEA.N.MSTAFF NURSE
63 SWATI SHANKAR MALIA.N.MSTAFF NURSE
64 ASHWINI PRAVIN PAKHAREA.N.MSTAFF NURSE
65 RAHEL SURESH GAIKWADG.N.MSTAFF NURSE
66 SUWARTA HINDURAO BHANDARIA.N.MSTAFF NURSE
67 NILOFAR JAMKAL AWATEA.N.MSTAFF NURSE
68 RUTUJA DNYANDEV PATILA.N.MSTAFF NURSE
69 SUBHANGI BHAGWAN HASABNISA.N.MSTAFF NURSE
70 VIMAL JAYWANT MAGDUMA.N.MSTAFF NURSE
71 VANDANA BABASO MANEA.N.MSTAFF NURSE
72 DARSHANA SHAMUVEL GAIKWADA.N.MSTAFF NURSE
73 AMOL VISHWAS SUVASEB.Sc NURSINGSTAFF NURSE MALE
74 MANISHA LAXMAN BHILLALA.N.MSTAFF NURSE
75 PRIYANKA SANTAJI JADHAVG.N.MSTAFF NURSE
76 SHITAL MILIND KAMBLEA.N.MSTAFF NURSE
77 NEHA SATISH KORTIKARB.Sc NURSINGSTAFF NURSE
78 PRATHISHA DILIP SHINDEA.N.MSTAFF NURSE
79 KALPANA JAGANNATH KHOTA.N.MSTAFF NURSE
80 RUPALI CHADRAKANT TOMAKEA.N.MSTAFF NURSE
81 KAVITA SAMBHAJI MASKEA.N.MSTAFF NURSE
82 NIKITA BHIMRAO ANANDACHEBSC. NURSINGSTAFF NURSE
83 PRATIBHA RANJEDRA JADHAVA.N.MSTAFF NURSE
84 SANJAY MURA GAVADE7thWARDBOY
85 AMOL VILAS MASKE10thWARDBOY
86 MANSING VISHNU VIRBAKTH10thWARDBOY
87 SANTOSH ANANDA GAVADE10thWARDBOY
88 NIKITA DEVANAND KAMBLE11thAYA
89 SUBHANGI UTTAM PARASE4thAYA
90 JAYSHRI PANDURANG KHANDARE8thAYA
91 BEBI KANIF POL2ndAYA
92 RANI MARYTI GAIKWAD2ndAYA
93 NIRMALA SIMON KAMBLE8thAYA
94 PHULABAI BHARAT GHASTE5THAYA
95 AKKATAI MAHADEV KAMBLE4THAYA
96 POONAM KISHOR VAGHAMARE5THAYA
97 NEETA ANIL MORE4THAYA
98 SUNITA SARJERAO LONDHE5THAYA
99 LAXMI ARVIND POL2THAYA
100 DAYA ARUN GHASTHE6THAYA
101 VD. MAHESH PRABHAKAR INAMDARM.D.PHARMACY MANAGER
102 SURYAKANT ANANDRAO PATILD.PharmPHARMACIST
103 VARSHARANI SARJERAO MALIB.PharmPHARMACIST
104 MAHAVIR PAYGONDA PATILB.PHARMPHARMACIST
105 VAIBHAV DINKAR KUMBHARB.PharmPHARMACIST
106 PUSHPA APPASAHEB SHINDE8thDRESSER
107 MANGAL RANGRAO PAWAR10thDRESSER
108 RAJARAM SADASHIV SHIDB.ASTORE KEEPER
109 VAISHALI VIJAY FASALEB.ASr. CLERK
110 DATTATRAY NANA NALAWADEB.AClerk
111 RAVINDRA BAPU KURANEB.AClerk
112 SEEMA PRIVAN TOMAKEB.AClerk
113 UJWALA SUDHIR JADHAV12thClerk
114 KOMAL ASHOK HAHEM.B.AClerk
115 JYOTI DHANNAJAY GRAMPADHGEB.comClerk
116 DHANSHRI VASANT CHOUGULE13THClerk
117 SUPRIYA MAHESH CHOUGULEM.COMCLERK
118 SUNITA RAJARAM SHIRTODEM.COMCLERK
119 SACHIN VILAS KALE12THDARKROOM ATTENDANT
120 VILAS YASHWANT PATILB.COMOT. ATTENDANT
121 DR. SATISH MAHADAV PARAJEPEM.B.B.SMEDICINE SPECIALIST
122 DR. RAHUL RAMHARI SANGOLKARM.B.B.S D.N.BObstetrician and Gyanecologist
123 DR. SUJAY MANOHAR KABADEM.S. M.B.B.SSURGICAL SPECIALIST
124 DR. BABANRAO NIVRATTI PATILM.B.B.S D.AAnaesthesiologist
125 DR. SURAJ SURESH PATILM.D.PEDIATRICIAN
126 DR.DHARMENDRA DATTATRYA PATILM.B.B.S. D.M.R.EREDIOLOGIST
127 DR. SUMIT SUBARAO GAVADEB.D.SDENTIST
128 AJIT SOPAN CHOUGULEX RAY TECHX RAY TECH.
129 ATUL DILIP WAREX RAY TECHX RAY TECH
130 DR. SACHIN HANMANT TANDALEB.P.TH.PHYSIOTHERAPIST
131 DR. KAIYYUM MOHAMADASHAFI PIRJADEB.P.TH.PHYSIOTHERAPIST
132 VD. AMOL VISHNU GODKHEB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
133 VD. CHATEN MUDHAKAR PARABB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
134 VD. PRATHMESH DILIP LOTKEBAMSCLINICAL REGISTRAR
135 VD. ABHIJEET LAXMAN NILB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
136 VD. RUTUJA RANJENDRA SAWANTB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
137 VD. SUMANT RAMESH THORATB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
138 VD. NARGIS SHAMSHUDDIN SAYYEDB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
139 VD. MADHURI TUKARAM TIRMAREB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
140 VD. SATISH PIRAJE JADHAVB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
141 VD. VICKY SUNIL DALVIB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
142 VD. ANISH RAMESHWAR ATPADKARB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
143 VD. NANDINI ANIL DEVAKARB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
144 VD. PRACHI VIJAY SUKATEB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
145 VD.AISHWARYA RAMESH PARTEB.A.M.SCLINICAL REGISTRAR
146 VD. PRACHI BHAGVAN KHARAKEB.A.M.SREGISTRAR
147 VD. SWAPANJE LAXMAN TAMBHALEB.A.M.SREGISTRAR
148 VD. TEJASWINI SHANKAR JADHAVB.A.M.SREGISTRAR
149 VD. BHAGWAT DADA JADHAVB.A.M.SREGISTRAR
150 VD. PRADNYA SHAM AMBEKARB.A.M.SREGISTRAR
151 VD. PRIYANKA APPASAHEB MANEB.A.M.SREGISTRAR
152 VD. NIKHILI TANAJI GAVADEB.A.M.SREGISTRAR
153 VD. ROHINI DILIP MOREYB.A.M.SREGISTRAR
154 VD. SAPANA DATTATRYA MOREYB.A.M.SREGISTRAR
155 VD. ANITA VILAS PATILB.A.M.SH.O.PANCHKARM
156 CHANDRAKALA SHANKAR CHAVANA.N.MPANCHKARM NURSE
157 KETAN MAHADEV TODKAR12THP.K. ASIST MALE
158 VINAYAK PRABHAKAR SHEKHAR12THP.K.ASIST MALE
159 JYOTI RAMESH LOHAR10thP.K.ASIST FEMALE
160 SWATI TORAPPA KAMBLE10thP.K.ASIST FEMALE
161 SUSHANT DNYANDEO GHORPADEB.A B.PEDYOGA TEACHER
162 SANKET BALASAHEB BHOSALE12 TH SCIENCEOT. ATTENDANT
163 RANJANA VILAS HABALEA.N.MOT NURSE
164 UPASANA SHAMON GAIKWADG.N.MMID WIFE
165 ASHWINI ASHOK SUTARM.S.C. MICRO BOI.MICROBIOLOGIST
166 KALYANI RAJENDRA GAVALID.M.L.T.LAB TECH.
167 TEJASWINI ASHISH PATILD.M.L.TLAB TECH.
168 VRUNDAVANI VIJAYRAO PATILD.M.L.T.LAB TECH.
169 PRAVIN MANSINGRAO PATILB.ALAB TECH.
170 ASHWINI CHANDRAKANT SHINDEB.APHARMACY ATTENDANT
171 JAYASHRI JAGNNATH ATUGADE10thWORKER
172 RAJASHREE RAGHUNATH ATUGADE10thWORKER
173 PRAKASH SHIVAJI GAVADE8THWORKER
174 INDRAJEET LIMBAJI NAGAREM.S.CANALYTIAL CHEMIST
175 SUCHITA SHASHIKANT JAGDALEB. PHARMA M.B.APHARMACOGONOSIST
176 PARSAD SHANTINATH BAGANEM. PHARMAPHARMACOLOGIST
177 PRASHALI EKANATH PATILM.SCBIOCHEMIST
178 ULHAS PANDURANG VARANE8thGARDNER
179 JITENDRA SHASHIKANT KAMBLEB.AWATCHMAN
180 UMESH SHIVAJI GHABAKB.COMWATCHMAN
181 MUKESH BABURAO YADHAV10thWATCHMAN
182 PRAMILA SANJAY JAWALE8THSWEEPER
183 ANKUSH RANGRAO JAVALE2THSWEEPER
184 SAMBHAJI VASANT JAVALE2THSWEEPER
185 KISAN VASANT JAVALE2THSWEEPER
186 SUNIL RANGA JAVALE8THSWEEPER
187 VAIBHAV AIRVAND SHINDEITIELECTRICIAN
188 VIKAS BALASAHEB PATIL10thPLUMBER
189 CHANCHAL ANIL GHASTE10thKITCHEN ATTENDANT
190 SHOBHA MANIK TOMAKE12THKITCHEN ATTENDANT
191 SUNITA RAMRSH WARE8THKITCHEN ATTENDANT
192 SANDHYA CHANDRAKANT FALKE8thKITCHEN ATTENDANT
193 SANDHYA SUKHANAND SAMUDRE8thKITCHEN ATTENDANT
194 ANIL JAYSING BASUGADE12THLAUNDRY MAN /WASHER
195 GORKH RAMCHANDRA SHINDE10thLAUNDRY MAN/WASHER
196 ARJUN PANDHARINATH RAKATE8thLAUNDRY MAN/WASHER
197 PRADEEPKUMAR SHIVAJI JADHAV10thDRIVER
198 UDAY VITTHAL ANUSE10thDRIVER
199 OMKAR UTTAM DANGE10thDRIVER
200 ABHIJEET DINKAR THORATD.E.EP.R.O
201 SIDDHANATH HAMBIRRAO MADANEB.A.P.R.O
202 ALIASGAR NIRUDDHIN MULLA12THBONE SETTER
203 VIDHYA SHIVKUMAR HABALE12THMASSEUR
204 DIPAK BALASAHEB CHOUGULE12THMASSEUR
205 DR. DATTATRYA DIGAMBAR DOMBEM.D.PATHOLOGIST
206 DR. AMIT ASHOK PAWARMBBS. DOMSOPTHALMOLOGIST
207 Soniya Mahesh KumbharANMStaff Nurse
208 Rani Ravindra Ghaste10 thAya
209 Sajan Narayan Avghade12 thSweeper
210 Shobha Gopinath Pol9THAya
211 Rakesh Banda Ware10 thWardboy
212 Prashant Ware10 thWardboy
213 Archana Dipak PatilANMStaff Nurse
214 Mumtaj Mehboob JahagirdarANMStaff Nurse
215 Dipti Dilip KambleANMStaff Nurse
216 Bharati Pol9THSweeper
217 Prachi Sajan Avghade10 thAya
218 Rutuja Balaso KaleANMStaff Nurse
219 Ranjana Dishod Waghmare9THSweeper
220 Pradnya Ananda KaleANMStaff Nurse
221 Varsha Manik TomakeANMStaff Nurse